IMG_5041.JPG IMG_5042.JPG IMG_5043.JPG

KAWASAKI H2 1号車入荷しました。